Hãy mua những món đồ,
dù có cũ, có rẻ,
mà chính bạn
vui thích khi có,
vì đó là giá trị thật.

The Shop Keeper

Thinkers’ Tavern – một gian hàng online với những món đồ nhỏ nhắn, là lạ nhưng đều có những nét nghĩa, vẻ đẹp trong trẻo, giá trị vượt thời gian…

Những Món Trên Kệ

Đồng hồ Swatch cũ
& more coming soon!

 

Giới thiệu về Đồng hồ Swatch

Thinkers' Tavern?!

Hành trình Thinkers’ Tavern sẽ là…

Quá Khứ

Mình đã rất thích những món đồ vừa hay ho vừa giá trị [theo cách này hay cách kia] mà bạn có thể thấy đây đó trên Thinkers’ Tavern, và cũng đã nhặt nhạnh được ít nhiều để dùng và để thỏa sở thích được ngắm nhìn những món đồ đó mỗi ngày. Một mong muốn chia sẻ hình thành.

Hiện Tại

Nhiều cơ duyên đến cho phép mình tạo ra trang web này, để giới thiệu những món đồ nhỏ nhưng thú vị khác nhau đến với mọi người, và sẽ vui khi cũng có người thấy thích những món đồ này, cảm được các giá trị.

Tương Lai

Gian hàng online này, một ngày nào đó sẽ có một phiên bản trong không gian vật lý, nơi bạn có thể thực sự ghé thăm, nơi ngoài các sản phẩm còn có sự kết nối giữa con người… Một không gian ứng với cái tên của nó “Thinkers’ Tavern”. Thinkers – những người suy nghĩ, vì thích hoặc cần động não, Tavern – một nơi dừng chân, tửu quán.